Χρυσές λίρες παλαιάς κοπής

Σε χρυσές λίρες παλιάς κοπής,σε χρυσές λίρες νέας κοπής ,είμαστε επενδυτές,συλλέκτες και εραστές.


Η χρυσή λίρα είναι ένα χρυσό νόμισμα,ιδέα της Μεγάλης Βρεττανίας.Η τιμή της εξαρτάται κυρίως από την τιμή του χρυσού.Απεικονίζουν βασιλείς και βασίλισσες της Αγγλίας.


Τιμές για χρυσές λίρες Αγγλίας υπάρχουν στο διαδύκτιο,στις τράπεζες, στα ανταλλακτήρια,
στους εμπόρους κλπ.Πρέπει να υπάρχουν γνώσεις για την χρυσή λίρα και τις τιμές των χρυσών λιρών ,γιατί στις κοινωνίες παίζουν μεγάλο και κυρίαρχο ρόλο (χρηστικό,επενδυτικό και αποταμιευτικό) 


Μεγάλη σημασία για την απόκτηση χρυσών λιρών έχει η τιμή κτήσης (τιμή αγοράς)οι συχνές αγορές και η επιλογή σωστών προμηθευτών και η επαλήθευση γνησιότητος.


Τεχνικά χαρακτηριστικά χρυσών λιρών είναι..Διάμετρος 22-22,05 χιλιοστά(πρακτικά 22).Βάρος μεικτό 7.988805-8,00101 γραμμάρια.Κράμα χρυσού 22 καράτια η 917/1000(πρακτικά 8).Πραγματική ποσότητα χρυσού σε κάθε λίρα 7,3224 γραμμάρια η 0.0235421 ουγγιές καθαρού χρυσού (troy ounces)


Βασικά εργαλεία ελέγχου της γνησιότητος είναι η εμπειρία,τι φίλερ,η ζυγαριά ακριβείας,μεγενθυτικοί φακοί,ήχος κρούσης και μαρμάρινη επιφάνεια κλπ.


Η εμπειρία οφείλεται στη πολυετή ενασχόληση και γνώση,το φίλερ για μέτρηση πάχους και διαμέτρου,ζυγαριά για μέτρηση του βάρους,φακοί για παρατήρηση,επιφανειών,αναγλύφων και περιγράμματος,μαρμάρινη επιφάνεια και ήχος κρούσης για την γνησιότητα.


Σε  ένα κράτος που έχουν εξασφαλιστεί,εργασία,βασική διατροφή,στέγαση,υγεία μόρφωση,ασφάλεια,θεωρούμε τη συλλογή και επένδυση χρυσών λιρών περιττή.